Nya FX kurser i höst! / New FX workshops this autumn!

SWE: Vi kommer under hösten och vintern att introducera nya kurser och workshops hos House of Helsinglight. Allt från skapande av masker i silikon, lösa delar (prosthetics) avgjutning av ansikte i gips (Lifecasting), fantasy hattskaparkurs, grundkurs i burlesk mm. Vi får återkommande frågor kring våra kurser, vart vi finns, boendemöjligheter, vilket språk kurserna hålls på mm. Så vi hoppas att vi med detta blogginlägg kan hjälpa till att besvara några av frågorna. Detta blogginlägg blir både på svenska och engelska.

ENG: During the autumn and winter we will introduce new courses and workshops at House of Helsinglight. Everything from creating masks in silicone, prosthetics, casting of face in plaster (Lifecasting), fantasy hat-making workshop, basic course in burlesque etc. We get recurring questions about our courses, where we’re located, accommodation opportunities, what language the courses are held in etc. So we hope that with this blog post we can help answer some of the questions. This blog post will be in both Swedish and English.

AKTUELLA KURSER SOM GÅR ATT BOKA /
CURRENT WORKSHOPS AVAILABLE TO BOOK

For questions and answers about our workshops in English please scroll down.

lifecasting_helsinglight_workshop.jpg

2-day life-casting

Oct 26-27

More information & booking
Facebook event or Eventbrite

helsinglight_silicone_mask_making_workshop.jpg

10-day silicone mask making

Nov 28th - Dec 8th

More information & booking
Facebook event or Eventbrite


FRÅGOR OCH SVAR:

VART FINNS VI?
House of Helsinglight ligger beläget i vackra Vattlång, i Nordanstigs kommun i norra Hälsingland. Vi befinner oss ca 20 min ifrån Hudiksvall och 45 min ifrån Sundsvall. Närmsta tågstation finns i Hudiksvall.

House of Helsinglight, in beautiful Vattlång, Sweden

House of Helsinglight, in beautiful Vattlång, Sweden

HUR RESER MAN TILL HELSINGLIGHT?
Kommer man med bil är adressen Vattlång 114, 82991 Ilsbo. Väljer man att åka tåg eller buss så är närmsta stad Hudiksvall. Från Hudiksvall går det X-trafik bussar mot Vattlång, där närmsta busshållsplats är 2 km ifrån House of Helsinglight. Hör bara av er så hjälper vi er med resor och upphämtning om det inte finns anslutande bussar från Hudiksvall. Eller upphämtning vid närmsta busshållsplats i Vattlång. Vi hjälper er gärna med planering av era resor till oss.

VART FINNS DET BOENDE?
En nyhet som vi precis lanserat är att vi kommer att erbjuda boende på plats på Helsinglight för de som går kurs hos oss. Boendet ingår för alla kursdeltagare i en gemensam sovsal med våningssängar med plats för 10 personer. Det enda du behöver ta med dig är egna sängkläder och handduk. Önskar man annat boende (eget rum) så finns det möjlighet att hyra vår konstnärslägenhet (rymmer 3 personer och det är först till kvarn där) , hör av er till oss för prisuppgift på det boendet. Det finns även hotell i Nordanstig eller Hudiksvall som vi kan tipsa om, eller AirBnB med uthyrning av hus i Nordanstig.

House of Helsinglight FX Workshops in Vattlång, Sweden

House of Helsinglight FX Workshops in Vattlång, Sweden

Students learning how to sculpt their fantasy creatures in clay during our 10-day mask making workshop

Students learning how to sculpt their fantasy creatures in clay during our 10-day mask making workshop

MAT UNDER KURSEN?
Vi har microvågsugnar och kokplattor för enklare matlagning samt grillklot utomhus. Närmsta mataffär, pizzeria mm finns ca 10 min bilväg ifrån oss i Harmånger, eller 20 min till Hudiksvall. Kylskåp med frys finns även på plats. Under kurserna är det fri tillgång av kaffe och te. Det finns även snacks, godis, läsk mm att köpa på plats av oss.

VAD INGÅR I KURSAVGIFTEN?
Alla våra kurser hålls av professionella och yrkesarbetande lärare med stor kompetens och kunskap inom området för att ge dig bästa möjliga kunskap och erfarenhet. Allt material som behövs under kurserna för den produkt du ska skapa ingår (extra rekvisita ingår ej) samt de verktyg du behöver använda under kursens gång. Boende för alla deltagare ingår i gemensam sovsal. Du får även medlemskap i House of Helsinglight FX Community, vilket berättigar dig till 20% rabatt på alla kurser du vill gå hos oss framöver.

Det finns även möjlighet till att beställa och köpa material och verktyg genom oss om du vill fortsätta arbetet på egen hand hemma. Under våra kurser ordnar vi även gemensamma aktiviteter kvällstid såsom grillning, filmkvällar, möjlighet till att boka in sig på hästridning eller andra utomhusaktiviteter som finns under olika säsonger. En del kurser innehåller även professionell fotografering av slutarbetet. Du tar även med dig hem den produkt du skapat under kursen.

Students working on painting their silicone masks they’ve created during the 10-day mask making workshop

Students working on painting their silicone masks they’ve created during the 10-day mask making workshop

VILKET SPRÅK HÅLLS KURSERNA PÅ?
Alla kurser hålls på svenska som främsta språk och i de fall där det behövs så är det även på engelska. Om någon av våra lärare pratar engelska som huvudsakliga första språk så finns vi på plats med att erbjuda hjälp av undervisningen på svenska med om det behövs. Undervisningen anpassas efter de språk som deltagarna behöver och alla kommer att lära sig alla praktiska moment och teori.

Sculpting work in progress by artist Amfiria during her stay with us at Helsinglight AAiR

Sculpting work in progress by artist Amfiria during her stay with us at Helsinglight AAiR

BEHÖVER JAG NÅGRA FÖRKUNSKAPER?
Alla våra kurser är lämpade helt nybörjare till de som vill börja arbeta mer professionellt inom området eller redan arbetar inom dessa områden och vill fördjupa sig vidare. Klasserna anpassas efter det individuella behovet.

Gunnar The Goblin - Created at House of Helsinglight by students and professionals in a joint collaboration.

Gunnar The Goblin - Created at House of Helsinglight by students and professionals in a joint collaboration.

ANMÄLAN OCH BOKNING TILL KURSER:
Vi använder oss av bokningsportalen Eventbrite där vi annonserar ut våra kurser och man säkrar sin plats på kursen genom att betala en förhands/anmälningsavgift. Denna avgift täcker en del av de materialkostnader som vi har i samband med kurserna eftersom de flesta av kurserna kräver att vi beställer specialmaterial i god tid. Därför krävs det en anmälningsavgift som säkrar din plats. Resten av beloppet för kursavgiften betalas innan kursstart där vi skickar ut en faktura på det beloppet.

Det går även bra att anmäla sin plats till oss genom att maila petra@helsinglight.com om man hellre önskar en faktura av oss både för anmälningsavgift och resterande belopp. När anmälningsavgiften är betald erhåller man en bekräftelse av att platsen är bokad. Anmälning till kurs är bindande och endast vid uppvisan av läkarintyg betalas anmälningsavgiften tillbaka vid avbokning av deltagande i kurser. Om du av andra skäl inte kan gå kursen med oss nu så har du anmälningsavgiften innestående hos oss och vi hjälper dig då med att boka in dig på andra kurser framöver. Om Helsinglight av något skäl behöver avboka kursen erhåller du hela anmälningsavgiften tillbaka.

Silicone mixing and casting in progress during our 10-day silicone mask making workshop at Helsinglight FX

Silicone mixing and casting in progress during our 10-day silicone mask making workshop at Helsinglight FX

ÅLDERSGRÄNS 18 ÅR?
De flesta av våra kurser innehåller en hel del krävande praktiska moment och teori med långa kursdagar som kräver en hel del av deltagaren. Vi rekommenderar därför en åldersgräns på 18 år. Vi gör undantag ibland där yngre deltagare ges möjlighet till att delta med målmans tillåtelse samt i dialog med den unge deltagaren i fråga. Vi hjälper gärna till med att besvara på frågor kring detta och för dialog kring de deltagare som är under 18 år för att se om kursen i fråga är lämpad för den personen eller ej.

Student painting his silicone mask during our 10-day mask making workshop at Helsinglight FX

Student painting his silicone mask during our 10-day mask making workshop at Helsinglight FX

FLER FRÅGOR?
Om du undrar över något mer och om det är något som vi har glömt att ta upp så skriv gärna ett mail till petra@helsinglight.com så kan vi hjälpa dig med svar på de frågor ni har.

ÖNSKEMÅL OM KURSER?
Har du önskemål om framtida kurser som du skulle vilja att vi arrangerade? Skicka då gärna ditt tips till petra@helsinglight.com

Vi ser framemot en kreativ höst och vinter på House of Helsinglight

Väl mött,
Petra Shara Stoor

FX Artist / Creative Director
House of Helsinglight

IN ENGLISH

QUESTIONS AND ANSWERS:

WHERE ARE WE LOCATED?
House of Helsinglight is located in beautiful Vattlång, in the municipality of Nordanstig in northern Hälsingland. We are about 20 minutes from Hudiksvall and 45 minutes from Sundsvall. The nearest train station is in Hudiksvall. Closest airport is Stockholm Arlanda Airport, about 2,5 hours by direct train to/from Hudiksvall.

Lifecasting of bust in progress using silicone.

Lifecasting of bust in progress using silicone.

Lifecasting work in progress at Helsinglight FX

Lifecasting work in progress at Helsinglight FX

BEST WAY TO TRAVEL TO HELSINGLIGHT?
If you need to fly to Sweden choose Stockholm Arlanda Airport as your first stop. From there you can take a direct train to Hudiksvall city, the train journey will take approximately 2,5 hours. If you travel by car, the address is Vattlång 114, 82991 Ilsbo. If you choose to go by train or bus, the nearest town is Hudiksvall. From Hudiksvall there are X-buses to Vattlång, where the nearest bus stop is 2 km from the House of Helsinglight. Please let us know if you need help with your travel plans and will help you with tips of flights/trains/buses to book and we’ll also pick you up at Hudiksvall city or nearest busstop to us in Vattlång. We’re experts at travel plans and logistics and it is really easy to find us, just give us a shout and we’ll help you out.

Students painting their silicone masks with airbrush during our 10-day mask making workshop at Helsinglight

Students painting their silicone masks with airbrush during our 10-day mask making workshop at Helsinglight

ACCOMMODATION DURING WORKSHOPS?
We’re offering on-site accommodation at House of Helsinglight for those attending workshops with us. The accommodation is in a common dormitory with bunkbeds for 10 people included for all our course participants. All you need to bring is your own bedding and towel. If you want other accommodation (private/smaller room) then there is the possibility to rent our Helsinglight AAiR artist apartment (can accommodate up 3 people and it is first come, first served), please contact us for price information on Helsinglight AAiR accommodation. There are also hotels in Nordanstig or Hudiksvall that we can direct you to, or AirBnB with rental of houses in Nordanstig.

Lifecasting of hand - work in progress at Helsinglight FX

Lifecasting of hand - work in progress at Helsinglight FX

FOOD DURING THE WORKSHOPS?
We have microwave ovens and hobs for easier cooking as well as barbecue grills outdoors. The nearest grocery store, pizzeria, etc. is in Harmånger, about 10 minutes drive from us or 20 minutes to Hudiksvall. We’ve also got fridges with freezer on site. During the courses there is free access to coffee and tea. You can also buy snacks, sweets, soft drinks etc. on site from us.

Some of our students with their finished silicone masks created during our 10-day mask making workshop

Some of our students with their finished silicone masks created during our 10-day mask making workshop

WHAT’S INCLUDED IN THE WORKSHOP FEE?
All our workshops are held by professional teachers with great expertise and knowledge in the field to give you the best possible knowledge and experience. All the materials needed during the courses for the product you are going to create are included (extra props are not included) as well as the tools you need to use during the course. Accommodation for all participants is included in a common dormitory. You also get membership in the House of Helsinglight FX Community, which entitles you to a 20% discount on all courses you want to attend with us in the future.

It is also possible to order and buy materials and tools through us if you want to continue the work on your own at home. During our courses we also arrange common activities in the evening such as barbecues, movie nights, the opportunity to book horse riding or other outdoor activities that are available during different seasons. Some courses also include professional photography of the final work. You also get to bring home the product you created during the course.

Students assisting Petra in the lifecasting progress of a bust

Students assisting Petra in the lifecasting progress of a bust

WHAT LANGUAGE WILL THE WORKSHOP BE HELD IN?
All courses are held in Swedish as the main language and in many cases where it is needed we also hold it in English. If one of our teachers speaks English as the main first language, we will assist those who needs extra support in Swedish. The teaching during the workshops are adapted to the languages that the participants need and everyone will learn all the practical parts and theory.

DO I NEED ANY PREVIOUS KNOWLEDGE IN THE FIELD?
All our workshops and classes are suited for complete beginners to more advanced and professionals in the field. The workshops are adapted to the individual need.

LIfecasting of face using the alginate technique at Helsinglight FX

LIfecasting of face using the alginate technique at Helsinglight FX

REGISTRATION AND BOOKING OF WORKSHOP?
We use Eventbrite as our booking portal where we advertise our courses and you secure your place to the workshop by paying an advance / registration fee. This fee covers some of the material costs that we have in preparation for the workshop as most of the workshops require that we order special materials well in advance. Therefore, a registration fee is required to secure your place. The rest of the amount for the course fee is paid prior to the course starts, where we send out an invoice to you for that amount. You can also register your place to us by emailing petra@helsinglight.com if you would rather want an invoice from us both for the registration fee and the remaining amount.

When the registration fee has been paid, you will receive a confirmation that your spot is booked and reserved for you. Registration for the course is binding and only upon presentation of a medical certificate is the registration fee refunded for cancellation of participation in our courses. If for any other reasons you are unable to attend the course with us now we transfer the funds towards another workshop we will help you book with us in the future. If for any reason Helsinglight needs to cancel the workshop, you will receive the full registration fee back.

Students learning the art of mold making during our 10-day silicone mask making workshop

Students learning the art of mold making during our 10-day silicone mask making workshop

AGE-LIMIT 18 YEARS?
Most of our courses contain a lot of demanding practical elements and theory with long workshop days that require a lot of the participants. We therefore recommend an age limit of 18 years. We sometimes make exceptions where younger participants are given the opportunity to participate with the guardians permission and in dialogue with the young participant in question. Please contact us for more information about this if you are under 18 years old.

OTHER QUESTIONS?
If you’ve got any questions about anything else and if there is something we forgot to address please feel free to email petra@helsinglight.com and we can help you with answers to the questions you have got.

REQUESTS FOR OTHER WORKSHOPS?
Have you got requests for future workshops you would like for us to arrange? Please send your request to petra@helsinglight.com

Lifecast of bust out of the mold ready to be cleaned and finished.

Lifecast of bust out of the mold ready to be cleaned and finished.

We look forward to a creative autumn and winter at the House of Helsinglight

Creative regards,
Petra Shara Stoor
FX Artist / Creative Director

House of Helsinglight
www.helsinglight.com